Nauczyciele, Zarząd i Członkowie PSS Minneapolis wierzą, że wszystkie dzieci:

  • mają energię i umiejętność uczenia
  • są ciekawe i kreatywne
  • mogą odnieść sukces w nauce


Nie ma dwóch identycznych uczniów. Wszyscy są unikalni. Dlatego staramy się dopasowywać program i plan nauczania do indywidualnych możliwości naszych uczniów.

Nauka w PSS Minneapolis to połączenie nauczania bezpośredniego, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych oraz w grupach kreatywnych śpiewu i aktorstwa.