Głównym zadaniem naszej Szkoły jest nauczyć dzieci polskiego pochodzenia pisać, czytać i mówić po polsku. Chcemy przekazywać naszym dzieciom wiedzę dotyczącą języka polskiego i historii. Szkoła ma wzbudzać w nich zainteresowanie wszystkim co polskie, zaszczepić polską kulturę, tradycję narodową i religijną oraz wyrobić poczucie przynależności do polskiej grupy społecznej.

Zajęcia szkolne prowadzone są dla uczniów w wieku od 3 do 17 lat w kilkunastu grupach. Nasi uczniowie spotykają się co sobotę w ciągu roku szkolnego w godzinach od 9:00 do 12:15 i w ramach zajęć szkolnych uczestniczą w programach związanych z obchodami polskich świąt narodowych oraz religijnych. W ramach zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych uczniowie nasi występują w przedstawieniach teatralnych i muzyczno-tanecznych, recytują wiersze po polsku biorąc udział w konkursach recytatorskich oraz konkursach wiedzy o Polsce i świecie.

Polonia w Minneapolis nie jest zbyt duża, ale poprzez naszą działalność mamy okazję spotykać się i tworzyć wspólnotę, dzięki której propagujemy wiedzę o Polsce. Jeśli jesteś w Minneapolis od niedawna lub mieszkasz jakiś już czas ale chciałbyś stać się częścią naszej wspólnoty, skontaktuj się z nami jak najszybciej.

Zapraszamy.