Polska Szkoła im. Adama Mickiewicza jest organizacją nonprofit o unikalnej strukturze w pełni opartej o woluntariat. Kierownictwo, nauczyciele oraz wszystkie osoby wspomagające działalność Szkoły są woluntariuszami i społecznikami. To pełni zaangażowania ludzie, którzy świadomie i nieodpłatnie poświęcają swój czas i talenty w edukację dzieci i młodzieży w języku polskim. I tak już od ponad 20 lat, czerpiąc z doświadczeń poprzedników, rozwijając nowe metody, pomysły na naukę, zabawę i zajęcia pozalekcyjne Szkoła kroczy do przodu przez następne pokolenia uczniów kontynuując tradycję pracy wychowawczej i edukacyjnej w duchu polskości.

Woluntariat osób pracujących w Szkole pozwala utrzymywać opłaty szkolne na niskim poziomie a fundusze tak uzyskane nieomal w całości przeznaczać na cele edukacyjne i rozwojowe Szkoły. Jednocześnie rodziny i ich dzieci, które trafiają do Polskiej Szkoły mogą liczyć na wsparcie i pomóc w każdym aspekcie bez potrzeby oglądania się na stronę finansową.​