Polska Szkoła Sobotnia im. Adama Mickiewicza w Minneapolis jest jedną z nielicznych polonijnych instytucji edukacyjnych w Minnesocie. Powstała w 1991 roku przy kościele Św. Krzyża i działa nieprzerwanie do dziś tworząc unikalną społeczność ludzi, którzy z pasją i entuzjazmem poświęcają swój czas na pracę z dziećmi w języku polskim.

Powstanie Szkoły było odpowiedzią na pragnienie krzewienia polskości wśród dzieci i młodych Polaków przejawiane w środowisku ówczesnej emigracji oraz Amerykanów polskiego pochodzenia .

Trudne początki istnienia Szkoły nie zniechęcały twórców i prekursorów idei Szkoły Polskiej a wręcz motywowały do ciężkiej pracy. Szkoła bardzo szybko zyskała uznanie i wsparcie w środowisku polonijnym Twin Cities dynamicznie się rozwijając.

Przez prawie 24 lata istnienia szkoły przez mury szkolne przewinęło się setki uczniów. Pracę pedagogiczną kontynuowało prawie 150 nauczycieli a ci najbardziej zaangażowani mogą pochwalić się 15-letnim nauczycielskim stażem pracy w naszej Szkole.

Chlubą ponad dwudziestu lat istnienia i działalności naszej placówki są setki naszych absolwentów, dumnych ze swoich korzeni i wiedzy o kraju swoich przodków. Wielu z nich wracało później aby już jako nauczyciele pomagać w pracy edukacyjnej w naszej Szkole. Inni aktywnie włączali się działalność kół i organizacji polonijnych na uniwersytetach na których podejmowali dalszą naukę.

Nasi uczniowie którzy przez kilka lub kilkanaście lat kontynuowali naukę w Polskiej Szkole cenią sobie przyjazne środowisko ludzi o wspólnych celach, nawiązują trwałe przyjaźnie które utrzymują przez wiele lat po ukończeniu naszej Szkoły i z sentymentem wspominają czas spędzony w sobotnie przedpołudnia wdzięczni, że rodzice stworzyli im warunki do tego aby mogli poznać kim są i skąd pochodzą.

Od początku swego istnienia Polska Szkoła chętnie współpracowała z wieloma organizacjami polonijnymi działającymi w Minnesocie. Oprócz prowadzenia zajęć lekcyjnych Szkoła czynnie uczestniczyła i uczestniczy w polonijnych uroczystościach narodowych i kulturalnych. Nasi uczniowie przygotowują i występują w akademiach z okazji świąt narodowych. Szkoła w miarę możliwości bierze czynny udział w przekazywaniu i rozszerzaniu wiedzy o Polsce i jej historii wśród mieszkańców Minnesoty poprzez inicjowanie i patronowanie wystawom przygotowanym przez polskie instytucje edukacyjne i rządowe. Wystawy eksponowane w centralnych miejscach publicznych Twin Cities np. Ratusz) odwiedza sporo mieszkańców miasta a często i politycy stanowi.

Szkoła Polska od lat współpracuje także z Konsulatem Generalnym RP w Chicago oraz Ambasadą RP w Waszyngtonie dzięki czemu zyskujemy wsparcie finansowe różnych naszych projektów. Na zaproszenie naszej placówki gościmy przedstawicieli konsulatu.Nasi zasłużeni nauczyciele i działacze szkolni byli nagradzani wyróżnieniami i dyplomami uznania za wieloletnią pracę i osiągnięcia edukacyjne, natomiast uczniowie dyplomami uznania za wyniki w nauce przez przedstawicieli polskiego rządu w USA.