Kadrę pedagogiczną w Polskiej Szkole zawsze tworzyli i tworzą do dziś ludzie bardzo oddani idei nauczania i wychowywania dzieci w duchu polskości.

Wśród nich są zarówno nauczyciele o przygotowaniu pedagogicznym jak również osoby, które takiego przygotowania nie mają lecz pragną pomóc w pracy z dziećmi i młodzieżą. Osoby takie mogą liczyć na pomoc bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek oraz wsparcie kierownictwa szkoły.

Jednocześnie Szkoła stara się stwarzać możliwości dokształcania się naszym nauczycielom.

Od lat nasi nauczyciele regularnie uczestniczą w zjazdach Nauczycieli Polonijnych odbywających się co dwa lata na terenie USA biorąc udział w warsztatach i wykładach prowadzonych przez specjalistów zaproszonych z Polski oraz ze środowisk polonijnych.

Szkoła nasza utrzymuje od lat świetne relacje z państwowymi jednostkami edukacyjnymi w Polsce np. z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji Za Granicą czy też pionem edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej. Współpraca ta owocuje wizytami przestawicieli tych instytucji na zaproszenie Szkoły w Minneapolis a nasi nauczyciele mają możliwość korzystania z wykładów i prelekcji zorganizowanych specjalnie dla nich tutaj na miejscu w naszym mieście, które pozwalają podnieść wiedzę pedagogiczną w zakresie nowoczesnych metod nauczania i pracy z dziećmi dla których język polski jest drugim językiem komunikowania się.

Nasi uczniowie mają ciągły dostęp do nowoczesnych gier edukacyjnych ułatwiających naukę języka polskiego i historii.

Nauczyciele, Zarząd i Członkowie PSS Minneapolis wierzą, że wszystkie dzieci:

                -mają energię i umiejętność uczenia

                -są ciekawe i kreatywne

                -mogą odnieść sukces w nauce

Nie ma indentycznych uczniów. Wszyscy są unikalni. Dlatego staramy się dopasowywać program i plan nauczania do indywidualnych możliwości naszych uczniów. Nauka w PSS Minneapolis to połączenie nauczania bezpośredniego, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych oraz w grupach kreatywnych śpiewu i aktorstwa.